Students with Masks

SOSYOBİLİMSEL KONULARIN

ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ ETKİNLİKLER

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1-7 Ağustos 2021, Aksaray

PROJE EKİBİ
 

Projemizde Türkiye'nin çeşitli illerinden alanında uzman eğitmenler yer almaktadır.

Proje konusunda deneyimli öğretim elemanlarının yanı sıra projemizde katılımcılara gerekli yardımı sağlayacak rehberler de oldukça deneyimlidirler.

BAŞVURU
 

Projemiz TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü'nce desteklenmeye değer bulunmuştur. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek projemize başvurmak için başvuru sekmesindeki şartları dikkatlice okuyarak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

 

ÖNCEKİ PROJELER

2020 yılında gerçekleştirilen KOP Bölgesi Fen Bilimleri Öğretmenleri Etkileşimli Etkinliklerle Sosyobilimsel Konuları Öğreniyor adlı projemizi inceleyebilirsiniz.

 

PROJE HAKKINDA

Bu yıl 2.si gerçekleştirilecek olan bu projenin, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Projemiz 1-7 Ağustos 2021 tarihlerinde Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Bu projede, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görevini sürdüren fen bilimleri öğretmenlerinin sosyobilimsel konuları öğrenmelerine ve derslerinde uygulamalarına yönelik etkileşimli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda projenin amacı fen bilimleri öğretmenlerinin sosyobilimsel konuları öğrenmelerini ve öğretmelerini sağlamaktır. Etkinlik içerikleri hangi konuların 'sosyobilimsel' olarak ele alındığı, sosyobilimsel konuların özellikleri ve öğretiminde hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığına yöneliktir.

Projemizde katılımcı öğretmenlerin giderleri (konaklama, iaşe ve kırtasiye) TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 

İLETİŞİM

  • asü posta
  • yeni-gmail-logo-revizyonu
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube